Grajski park dobiva novo podobo

Velenje – Mestna občina Velenje je v okviru evropskega projekta HIstorical CAstle ParkS (v nadaljevanju HICAPS) začela obnovo parka ob Velenjskem gradu. Prva faza prenove je skoraj zaključena. Spodnji del parka pa bo zasijal v novi preobleki predvidoma konec marca 2020, ko bodo zaključena vsa zasaditvena dela.

Doslej so izvedli sanacijo in pozidavo opornega zidu z novo ograjo, uredili pohodno pot, namestili novo urbano opremo in deloma že izvedli zasaditev. Postavili so tudi dva tipna zemljevida, ki ju bodo lahko uporabljali tudi slepi in slabovidni.

V nadaljevanju bodo izdelali lokalni akcijski načrt o zgodovinskih, socialnih in gospodarskih vidikih razvoja in upravljanja s kulturno dediščino, ki bo vključeval tudi načrtovanje nadaljnje prenove okolice Velenjskega gradu z ureditvijo zgornjega dela parka in postavitvijo paviljona.