Gradnja prireditvenega prostora po načrtih

Vse od junija lani brnijo na 46 tisoč kvadratnih metrih velikem gradbišču ob Velenjskem jezeru gradbeni stroji. Izvajalec VG5 iz Ljubljane gradi za Mestno občino Velenje prireditveni prostor z odrom. »Dela potekajo skladno s terminskim načrtom. Tako že stojijo podporniki, ki bodo nosili oder v jezeru in ob njem. V celoti je urejena komunalna infrastruktura, stoji pa tudi že servisni objekt,« pravi vodja Urada za družbene dejavnosti Drago Martinšek.

Pri komunalnem urejanju so imeli kar nekaj težav, ker vsi vodi niso bili vrisani, a so te težave uspešno razrešili. Na samem prireditvenem prostoru že stoji servisni objekt, ki bo služil za vse servisne dejavnosti, tam bo tudi pisarna Turistično informacijskega centra, prostori za hišnika in za vso opremo, ki jo bodo potrebovali za organizacijo prireditev.

Oder bo lociran ob Velenjskem jezeru in delno tudi na njem. Podporniki so že v celoti nameščeni, nanje pa bodo v prihodnjih dneh že namestili konstrukcijo prireditvenega odra. Ko bo oder dograjen pa bodo na jezeru zgradili še 50 metrov dolg pomol, ki bo posebna atrakcija.

Drago Martinšek pravi, da dela potekajo skladno s sprejetim rokovnikom, prav tako pa so skladno z dogovorili poravnali tudi vse finančne obveznosti. Računajo, da bodo dela tako potekala tudi naprej in da bodo naložbo sklenili še pred koncem letošnjega leta.

Ocenjena vrednost te naložbe je 8,8 milijona evrov, od tega bo sofinancirana s 4.800.990,40 evra (54 %) evropskih sredstev, 1.200.247,60 evra iz državnega (14 %) in 2.861.274,43 (32 odstotkov) iz občinskega proračuna.