Gradnja podhoda v Šmartnem ob Paki se bliža koncu

Na območju železniških tirov v središču Šmartnega ob Paki je od lanske jeseni veliko gradbišče. Razlog zanj je izvajanje velikega projekta – gradnja podhoda pod železniško progo. Večinski investitor naložbe je ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo. Po prvotnih načrtih naj bi bila dela končana konec letošnjega marca, nato so določili nov rok konec maja oziroma do začetka junija. Uradno odprtje novega podhoda in peronske infrastrukture pa predvidevajo ob koncu poletnih počitnic.

Trenutno med drugim potekajo zadnja dela na izdelavi novega zidu ob šmarškem pokopališču. Hkrati čistijo tudi že prostore prenovljene dosedanje železniške postaje. V njej bo nekaj prostora dobila tudi Občina Šmartno ob Paki. Namenila naj bi jih predvsem dejavnostim, ki bodo obogatile kulturno in turistično ponudbo v lokalni skupnosti. Novo postajališče bo prijazno tudi ljudem z omejitvami. Opremljeno bo namreč z dvigalom in s taktilnimi oznakami, obveščanje o prihodu vlaka pa bo vidno in slišno.

Poleg gradnje in ureditve novih peronov ter podhoda s stopnišči, dvigalom in nadstreški projekt vključuje še gradnjo nove lokalne povezovalne ceste, ki bo omogočila ukinitev nezavarovanega železniškega prehoda, nove dostopne poti za pešce in kolesarje, rekonstrukcijo ceste ob železnici, ureditev parkirišča ob pokopališču ter obnovo postajnega poslopja. Nova lokalna cesta bo potekala vzporedno z železnico in bo dolga okoli 440 ter široka (skupaj s pločnikom in bankino) osem metrov.

Končna vrednost investicije še ni znana, ocenjujejo pa jo na več kot 1,6 milijona evrov.