Gradnja hitre ceste na Koroško bo stekla še na dveh sklopih

Ljubljana, 1. marca 2023 – Gradnja hitre ceste na Koroško bo stekla še na dveh sklopih, za katera je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. DARS je namreč danes sklenil pogodbo za gradnjo sklopov B in H – Škalsko jezero in Konovo – na odseku med Velenjem in Slovenj Gradcem. Dela bo za pogodbeno vrednost 55,45 milijona evrov (brez DDV) izvedel konzorcij Strabag gradbene storitve, d. o. o., in ljubljanska podružnica Strabag AG. Izvajalec bo uveden v delo čim krajšem možnem času, po predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo del. Pogodbeni rok izvedbe del je 30 mesecev od uvedbe izvajalca v delo, ki bo še ta mesec.

Na sklopu B – Škalsko jezero je med drugim predviden viadukt, ki ga sestavljata dva ločena samostojna objekta, dolžine 105,15 m, prav tako bo viadukt na sklopu H – Konovo. Potekal bo preko petih polj skupne dolžine 139,80 m ter celotne dolžine 141,8 m. Na tem sklopu je načrtovan tudi enocevni predor, dolg 497,33 m in predviden za dvosmerni promet. Sklop H – Konovo zajema še ureditev novega krožišča na obstoječi glavni cesti Velenje–Slovenj Gradec v naselju Škale do priključka Škalsko jezero.