Gradijo sanitarni vozel

ŠMARTNO OB PAKI – Občina Šmartno ob Paki je na začetku leta prejela odločbo o dodelitvi 71 tisoč evrov nepovratnega denarja Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja za operacijo Martinov svet – vstopnica Saša regije. V okviru tega projekta bo poleg prireditvenega prostora pri šmarškem mladinskem centru zgrajen sanitarni vozel, ki bo uporabljen v času prireditev, predviden pa je tudi kot zametek prostora za kampiranje. V objektu bodo sanitarije, pralnica posode ter skladišče za električna kolesa, ki jih bo lokalna skupnost nabavila v okviru tega projekta. Predvidena dela za izgradnjo sanitarnega vozla so stekla v teh dneh, izvaja jih šoštanjsko podjetje Radgrad, ki je bilo izbrano na javnem razpisu. Vrednost pogodbe je 80 tisoč evrov. Občina mora za projekt zagotoviti tudi lastna sredstva ter prevzeti strošek DDV-ja.