Gospodarstvo bo potrebovalo tehnične kadre

Velenje – Anketa med gospodarskimi družbami v SAŠA regiji o strateških vidikih razvoja v desetletnem obdobju je pokazala, da 70 odstotkov anketirancev iz Šaleške doline izraža potrebo po poklicih na področju specialnih tehničnih znanj, polovica na področju digitalizacije, 45 odstotkov na področju avtomatizacije delovnih procesov, 27 odstotkov na področju robotike, le 10 odstotkov pa na področju družboslovja.