Gornji Grad v projektu Zelena rezidenca

Gornji Grad – Občina Gornji Grad je začela projekt Zelena rezidenca, s katerim želi oblikovati temelje in vizijo s smernicami za razvoj zelenega gospodarstva na področju kulturnega turizma in kulinarike. Ustvariti želi tudi pogoje za živahnejše in bolj povezano dogajanje v trškem jedru. Vrednost projekta, ki bo potekal do septembra 2022, je okoli 150.000 evrov.

Glavna cilja projekta sta vzpostavitev zelenega delovnega mesta za polni delovni čas na področju turizma ter oblikovanje podpornega okolja za razvoj kulturnega turizma z revitalizacijo vaškega jedra, oblikovanjem programov oz. doživetij ter kulinarične ponudbe, je zapisano na spletnih straneh občine.

Obrambni stolp Štekl in gornjegrajska katedrala sta objekta v trškem jedru Gornjega Grada, oba vpisana v register nepremične kulturne dediščine Slovenije. Da ohranijo pomemben zgodovinski objekt, so v okviru projekta predvideli obnovo strehe in pritličja omenjenega stolpa. Z novimi vsebinami in programi bodo oplemenitili njegovo vrednost in uporabnost za lokalno skupnost.

Gornjegrajska katedrala je edina katedrala na Slovenskem ter osrednji dediščinski in turistični objekt kraja. Spremljajoče dejavnosti v njeni neposredni bližini, dva koncerta, izvedena v sklopu prireditve festivala zelišč, in predavanje na temo glasbe v njeni notranjosti bodo osvetlili njen pomen, ocenjujejo na občini.

Projekt Zelena rezidenca vključuje inovativen pristop revitalizacije trškega jedra s pomočjo programa umetniška rezidenca. Države in organizacije po celem svetu namreč že vrsto let izvajajo rezidenčne programe, ki so pomembni za povezovanje, izmenjavo izkušenj in ustvarjanje umetniških mrež.

V sklopu osmih kulinaričnih delavnic bodo izpostavili lokalne surovine – med, zelišča in mleko – ter iz njih oblikovali dva spominka, dve jedi in dva menija.

V treh delavnicah na temo turizma pa bodo združili aktivnosti projekta, jih povezali s ponudbo območja Lokalne akcijske skupine Zgornje Savinjske in šaleške doline ter oblikovali tri turistična doživetja, ki bodo osvetlila pomen kulturne dediščine, umetnosti in kulinarike celotnega območja te akcijske skupine. (STA)