Gorenjski klanec zaprt do konca leta

Podaljšanje popolne zapore ceste Gorenjski klanec–Ljubija do konca tega meseca je povzročilo med udeleženci, ki za prihod na delo v Velenje ali Šoštanj in za vrnitev domov uporabljajo cesto Letuš–Šmartno ob Paki–Gorenje, nemalo slabe volje. Med osrednjimi razlogi za njihovo jezo so zastoji in daljši čas vožnje. Slabe volje so tudi stanovalci ob republiški cesti Gorenje–Letuš, saj je ob prometnih konicah promet, sploh skozi strnjeno naselje Šmartno ob Paki, močno povečan. Prav tako je kljub občasnim policijskim kontrolam močno obremenjena občinska cesta skozi naselje Slatina, ki pot voznikom do želenega cilja nekoliko skrajša.

Zanimalo nas je, zakaj je bila potrebna podaljšana zapora ceste, če so tudi po 31. decembru predvidene še kakšne zapore ceste ali druge aktivnosti ter če bodo dela konec tega leta na cestnem odseku Gorenjski klanec–Ljubija povsem končana.

Nekatere spremembe zahtevali lastniki zemljišč

Služba za odnose z javnostmi pri Direkciji RS za infrastrukturo, ki deluje pod okriljem ministrstva za infrastrukturo, je v izjavi zapisala, da se je za podaljšanje popolne zapore ceste Soteska–Gorenje do konca tega meseca odločil naročnik del (omenjena direkcija), ker je bilo med gradnjo treba rešiti več nepredvidenih situacij, ki so vplivale na rešitve iz prometne dokumentacije.

»Posledično je moral izvajalec prilagajati izvedbo del in zaradi tega ni uspel pravočasno vseh predvidenih del tudi končati. Nekatere spremenjene rešitve izhajajo iz zahtev lastnikov zemljišč, po katerih poteka kolesarska steza, vzrok za druge pa so drugačne dejanske geološko-geomehanske razmere od prvotno predvidenih.«

Po izteku popolne zapore je na delu tega odseka predvidena še delna zapora, saj zaščita brežine zaradi spremenjenih projektnih rešitev in daljših dobavnih rokov za materiale še ne bo v celoti končana, so zapisali v nadaljevanju izjave. Glede slabe volje pri voznikih zaradi zastojev in daljše vožnje pa: »Zavedamo se, da vsaka omejitev pretočnosti zaradi del in zapore med udeleženci v prometu povzroča slabo voljo, a je za zagotavljanje njihove prometne varnosti in varnosti delavcev na gradbišču treba določena dela izvajati ob popolni zapori.«

Vrednost projekta dobrih 5,6 milijona evrov

Na relaciji Velenje–Šoštanj–Šmartno ob Paki–Mozirje za zdaj še ni kolesarske povezave. Njena gradnja predvideva povezavo zalednih naselij v Občinah Šmartno ob Paki in Mozirje z naselji v Občinah Šoštanj in Velenje skozi trenutno, za kolesarje zelo atraktivno, a neurejeno povezavo, ki omogoča mobilnost tako dnevnim migrantom kot rekreativnim kolesarjem. Pripomogla naj bi k trajni mobilnosti in novim možnostim razvoja turizma na območju.

Omenjena kolesarska povezava je dolga 16,44 kilometra, od tega bo novogradenj 6,83 kilometra. Skupna vrednost projekta je nekaj več kot 5,6 milijona evrov. Izvedbo financirata Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR) in država v okviru kvot, ki za ta projekt pripadajo posameznim občinam.