Gorenje z več kot 2 milijona dobička

Velenje, 22. avgusta – Skupina Gorenje je v prvem polletju ustvarila 2,1 milijona evrov čistega dobička. Prihodki od prodaje so se povečali za štiri odstotke na 581 milijonov evrov.
Rezultati so večinoma nekoliko nad pričakovanji analitikov, potem ko je družba v prvem četrtletju ustvarila 478 tisoč evrov čistega dobička in je predsednik uprava na skupščini delničarjev v začetku julija napovedal, da so bili polletni rezultati boljši. Presenetil je dobiček iz poslovanja, ki je v drugem četrtletju zabeležil skoraj 59 odstotno rast.
Uprava napoveduje, da bodo ob upoštevanju tržnih razmer dosegli ključne cilje poslovnega načrta, ki med drugim predvideva 7,6 milijonov evrov čistega dobička.