Gorenje s posojilom v nov razvoj

Foto: Mira Zakošek

Velenje, Luksemburg, 16. maja – Evropska investicijska banka (EIB) je podjetju Gorenje, d. d., odobrila posojilo v višini 50 milijonov evrov. Ročnost posojila EIB je do sedem let, sredstva pa bodo v Gorenju uporabili za financiranje štiriletnega programa raziskav, razvoja in inovacij, katerega cilj je krepitev inovacijskih zmogljivosti z razvojem novih gospodinjskih aparatov in nadgradnjo obstoječega nabora izdelkov.
To je prva transakcija v Sloveniji iz programa “InnovFin – Financiranje EU za inovatorje”, nove generacije finančnih instrumentov s podporo Evropske unije v okviru programa Horizon 2020.
Podpredsednik EIB László Baranyay, odgovoren za poslovanje banke v srednjeevropskih državah, je ob podpisu dejal: “Posojilo EIB bo prek podpore Gorenjevim aktivnostim raziskav, razvoja in inovacij ter proizvodnje inovativnih in okolju prijaznih električnih aparatov v različnih državah članicah EU prispevalo k prepotrebni krepitvi konkurenčnosti evropskega gospodarstva.”
Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je poudaril: “Naš strateški načrt za obdobje 2016–2020 povzemamo s sloganom G4: Gorenje Group Grows Global (Skupina Gorenje postaja globalna). Gonilo rasti je razvoj premijskih in inovativnih aparatov ter blagovnih znamk najvišjega razreda. Pričakujemo, da se bo do leta 2020 njihova prodaja podvojila in dosegla 30 odstotkov celotne prodaje Skupine. Posojilo EIB razumemo kot izraz zaupanja in podpore pri doseganju ambicioznih strateških ciljev in nadaljnjega razvoja Skupine Gorenje.«
Gorenje bo sredstva namenilo za razvoj novih in še boljših gospodinjskih aparatov, ki porabijo manj električne energije, v njih je vgrajenih več recikliranih materialov, so ob koncu življenjske dobe bolj razgradljivi, za njihovo proizvodnjo je potrebnih manj virov in med delovanjem porabljajo manj vode. Dejavnosti raziskav, razvoja in inovacij bodo večinoma potekale v Razvojno kompetenčnem centru v Velenju v Sloveniji, nekaj teh dejavnosti pa tudi v Gorenjevih ostalih treh kompetenčnih centrih za raziskave in razvoj na Nizozemskem, Švedskem ter Češkem.
Podpisa pogodbe se je udeležil tudi predsednik slovenske vlade. dr. Miro Cerar, ki je med drugim dejal: »To je uspešna zgodba, ki se nadgrajuje. Gre za financiranje razvoja, ki je za Gorenje izjemno pomemben. Gorenje je s svojo 65 letno tradicijo vzoren primer, kako moramo biti optimistični, izkoriščati lastne potenciale in se hkrati odpirati v svet in se povezovati.«