Gorenje po novem družba z omejeno odgovornostjo

Velenje – S sklepom današnje skupščine delničarjev se bo Gorenje, d. d., preoblikovalo iz delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo. Preoblikovanje pomeni zaključek prevzemnega postopka z družbo Hisense kot edinim preostalim delničarjem in prinaša preprostejše, enotirno upravljanje brez nadzornega sveta in uprave. Gorenje, d. o. o., bo vodil kolegij direktorjev pod vodstvom Franja Bobinca skupaj s poslovodstvom, v katerem je poleg dveh glavnih direktorjev Lana Lina in Chaoa Liuja še pet dosedanjih članov uprave: Stanka Pejanović, Tomaž Korošec, Hanson Han, Lu Hou in Saša Marković, ki bodo imenovani za izvršne podpredsednike družbe. Dosedanji član uprave Žiga Debeljak pa bo direktor za korporativne finance in digitalno poslovanje.

Bobinac bo poleg funkcije predsednika kolegija direktorjev še naprej opravljal tudi novo funkcijo podpredsednika za globalni marketing v Hisense International, na katero je bil imenovan lani. “S preoblikovanjem Gorenja v družbo z omejeno odgovornostjo zaključujemo uspešen postopek iskanja strateškega lastnika. Gorenje je lastniško konsolidirano, s Hisensom kot novim lastnikom in poenostavljenim upravljanjem pa postavljamo kakovostne temelje za razvoj skupine Gorenje, njenih blagovnih znamk ter s tem za prihodnost več kot 11.000 zaposlenih,” je dejal Bobinac.