Gorenje Keramika vlaga v tehnologijo

V  proizvodnji keramike se trajnost oziroma zeleno navezuje predvsem na zmanjšanje negativnih vplivov na podnebne spremembe, pomemben pa je tudi prispevek podjetja k bolj zdravemu okolju ter s tem posledično h kakovostnejšemu življenju v okolju, v katerem opravljajo dejavnost. Zato v podjetju Gorenje Keramika že več kot desetletje sistematično vlagajo v nakup najboljše razpoložljive tehnologije, ki obstaja v proizvodnji keramičnih ploščic in omogoča zmanjšanje obremenitev okolja z emisijami v vodo, zrak in zemljo. Na ta način dosegajo emisije v okolje, ki so daleč pod zakonsko zahtevanimi in nimajo posledic za naravo ali zdravje ljudi. Na tem področju so v ekologijo vložili več kot 1,5 milijona evrov, med večje investicije pa sodi tudi vgradnja najsodobnejših filtrov za čiščenje prahu in ostalih kemijskih spojin pri sušenju granulata, stiskanju ter glaziranju surovih ploščic. Prav tako imajo v proizvodnji vzpostavljen interni krogotok oziroma reciklažo, ki omogoča ponovno vračanje in porabo v proizvodnji.

Porabo zemeljskega plina znižali za več kot 25 %

Podjetje ima dovoljenje za izpust toplogrednih plinov CO2, a so s posodobitvami znižali emisije CO2 za več kot 2000 ton na leto, porabo zemeljskega plina pa za več kot 25 %. Najpomembnejša investicija na tem področju je zamenjava energenta – utekočinjenega naftnega plina z zemeljskim plinom, rekuperacija vročih plinov iz peči na sušilnik, obnova peči z novimi gorilci ter obloga peči z ognjevarno opeko do temperature 1350 stopinj Celzija.

Več v Našem času, št. 39, ki je izšel 7. okrobra 2021.