Gorenje Hisense uspešno

Velenje – Proizvodna družba Gorenje, d. o. o., je lani ustvarila 1,19 milijarde evrov prihodkov od prodaje, kar je za 42,3 odstotka več kot v letu 2019. Na poslovno uspešnost Gorenja so v 2020 močno vplivali dokončanje postopka integracije poslovanja Skupine Hisense v Evropi (nekdanje Skupine Gorenje in Hisensovih družb s sedežem v Evropi) v novo skupino Hisense Europe, izbruh pandemije koronavirusa, optimizacija različnih področij delovanja ter močna konkurenca v panogi.