Glavnih odgovorov niso dobili

Šmartno ob Paki, 21. oktobra – V okviru obiska Vlade Republike Slovenije v Savinjski regiji sta Občino Šmartno ob Paki najprej obiskala minister za okolje, podnebje in energijo Bojan Kumer ter ministrica za digitalno preobrazbo dr. Emilija Stojmenova Duh s sodelavci. V prostorih šmarške občinske uprave so se srečali z občinskim vodstvom: županom Jankom Kopušarjem, podžupanjo Marjanco Peršič Rogel, direktorico občinske uprave Mojco Ževart in strokovnim sodelavcem Skupne občinske uprave SAŠA regije za področje informatike Rokom Matjažem.

Župan Kopušar je gostom najprej predstavil stanje v občini po julijskih in avgustovskih neurjih ter se zahvalil za učinkovitost vlade pri izplačilu povračila stroškov intervencije in predplačila za sanacijske ukrepe. Največ časa je v svoji predstavitvi namenil območju občine, ki je bilo zaradi avgustovske poplave najbolj prizadeto. Gre za naselje Roje – del vaške skupnosti Rečica ob Paki, ki z braslovškim Letušem tvori enovito naselje, katerega prebivalci si nadvse želijo hitre odločitve vlade o njihovi nadaljnji usodi.

Za zdaj namreč še ni gotovo, ali bo naselje ostalo in bo država pristopila k ukrepom za njegovo poplavno varnost, ali pa bodo prebivalci preseljeni drugam in bo območje v prihodnje v celoti namenjeno protipoplavnim ukrepom. Občina Šmartno ob Paki je identificirala štiri območja, na katerih je mogoča nadomestna gradnja in jih je, tako kot ob obisku ministrov, pred dnevi podrobno predstavila tudi državnemu sekretarju za koordinacijo ukrepov in aktivnosti za obnovo po poplavah 2023 Boštjanu Šeficu.

Kopušar je ob tej priložnosti izpostavil tudi dejstvo, da sta na območje, zdaj potencialno predvideno za ureditev suhega zadrževalnika, umeščena dva aktualna projekta iz Načrta za okrevanje in odpornost (DPN Ločica Letuš – Ureditev Savinje za zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša in Zeleni prehod – Komponenta Čisto in varno okolje, podukrep: Izboljšanje ukrepov na področju ravnanja z vodo in okoljske infrastrukture (C1 K3), Operacija: »Investicije v sisteme odvajanja in čiščenja odpadne vode, ki ležijo na manjših aglomeracijah od 2.000 PE«), ki sta po katastrofalni poplavi 4. avgusta prav tako potrebna korenitih sprememb. Tudi do teh se bo treba še podrobneje opredeliti.

Več v današnjem Našem času.