Glasovali ZA dokapitalizacijo družbe

Velenje, 9. julija – Na 24. seji Skupščine Premogovnika Velenje, ki je potekala v četrtek, 9. julija, in katere se je udeležilo 85,99 % delničarjev z glasovalno pravico, so delničarji izglasovali dokapitalizacijo družbe s stvarnim in denarnim vložkom v višini 71,6 mio EUR.
Z izglasovanjem dokapitalizacije so ustvarjeni ekonomsko-finančni, poslovni in socialni pogoji za vzdržno poslovanje Premogovnika Velenje.
“Zaradi težkih geomehanskih razmer je v Premogovniku Velenje v letu 2015 še planirana izguba v višini 12 mio EUR, Premogovnik Velenje pa bi dokončno posloval pozitivno od leta 2017 dalje, v letu 2016 pa že predvidevamo rezultat okoli ničle,« je po skupščini še povedal predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob.
Na seji je svojo odstopno izjavo podal predsednik Nadzornega sveta Premogovnika Velenje mag. Jože Kaligaro in na podlagi njegove odstopne izjave tudi član Uprave Premogovnika Velenje za prestrukturiranje Boris Štefančič. O svojem odstopu razmišlja tudi predsednik Uprave Premogovnika Velenje mag. Ludvik Golob, ki pa odstopne izjave še ni podpisal.