Gasilska vaja v Premogovniku

V Premogovniku Velenje vsako leto v oktobru, mesecu požarne varnosti, izvedejo taktično gasilsko vajo. Tokrat je ta potekala to sredo, na objektu Klasirnica, trak 321/322. Poleg Prostovoljnega industrijskega gasilskega društva Premogovnika Velenje so v vaji sodelovali še Prostovoljno gasilsko društvo Velenje, Nujna medicinska pomoč Zdravstvenega doma Velenje in Policijska postaja Velenje.

Pomena varnosti v Premogovniku Velenje so se zavedali že predhodniki, o čemer priča, da je Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo PV letos obeležilo 90 let delovanja, Jamska reševalna četa pa šteje 115 let. Namen vaje je bil preveriti delovanje sodelujočih gasilskih enot, njihovo organiziranost in tehnično opremo, številčno in časovno odzivnost operativnih članov, možne načine alarmiranja, obenem pa preveriti tudi usposobljenost varnostnikov družbe HTZ v izrednih razmerah.