Gasilcem več kot milijon evrov

Velenje – Mestna občina Velenje v letošnjem letu za izvajanje javne gasilske službe namenja več kot milijon evrov. Financirali bodo plače 15 poklicnih gasilcev v poklicnem jedru PGD Velenje, nakup opreme, vzdrževali gasilske domove in sofinancirali nakup kar treh gasilskih vozil. Načrtujejo pa tudi  izgradnjo heliporta pri Gasilskem domu Velenje.

Na območju mestne občine Velenje izvaja javno gasilsko službo sedem prostovoljnih gasilskih društev (PGD) ter Prostovoljno industrijsko gasilsko društvo Premogovnik Velenje in Poklicna enota Gorenje, ki delujeta znotraj podjetij.

Kljub epidemiji se operativno delo gasilcev ni zmanjšalo, je pa manj dela z mladimi, organizacijskega dela in druženja, tekmovanj ter usposabljanj. Gasilci še vedno skrbijo, da so v dobri operativni formi in pripravljeni na vse vrste izzivov, s katerimi se dnevno soočajo. V letu 2019 so gasilske enote PGD na območju mestne občine Velenje opravile 506 intervencij, v letu 2020 pa 476 intervencij.