Gasilcem več kot 800 tisočakov

Velenje – Mestna občina Velenje namenja letos za delovanje sedmih prostovoljnih gasilskih društev več kot 836 tisoč evrov. Znesek vključuje tudi del sredstev za delovanje Gasilske zveze Šaleške doline. Gasilske enote Mestne občine Velenje so v lanskem letu  sodelovale pri gašenju 77. požarov, opravile  pa so tudi  71 tehničnih ter 126 ostalih intervencij