Galerija del Festivala Velenje

Velenje – Zadnji dan meseca maja je bil Javni zavod Galerija Velenje uradno pripojen k javnemu zavodu Festival Velenje. Javni zavod Galerija Velenje je s tem kot javni zavod prenehal obstajati. Naj spomnimo, da je Mestna občina Velenje lani končala temeljito prenovo stavbe galerije, ki je predvidena kot nosilec kreativnih in kulturnih industrij.  Sodobno tehnično opremljena galerija se bo aktivno vključevala tudi v dejavnost gospodarstva in turizma, saj bo z novimi programi krepila ustvarjalnost v kreativnem sektorju gospodarstva.