Funkcijo župana začasno prevzema Peter Dermol

Velenje – Danes je potekala 2. dopisna seja Sveta Mestne občine Velenje. Na dnevnem redu seje sta bili dve točki, in sicer predlog ugotovitvenega sklepa o predčasnem prenehanju mandata preminulemu županu Bojanu Kontiču in predlog sklepa o potrditvi podžupana Petra Dermola o začasnem opravljanju funkcije župana Mestne občine Velenje. Svetnice in svetniki so potrdili oba sklepa.