Franjo Bobinac predsednik uprave še en mandat

Predsednik uprave Gorenja Franjo Bobinac je sprejel ponudbo nadzornega sveta , da vodi Gorenje še en mandat, kar pomeni, da bo na čelu družbe do 20. julija leta 2023. sedanji mandat se mu izteče julija prihodnje leto.

Nadzorni svet Gorenja je 14. julija skupščino seznanil, da je Bobincu ponudil nov mandat na mestu predsednika uprave. Predsednik nadzornega sveta Marko Voljč je 26. julija prejel soglasje Bobinca in s tem seznanil člane nadzornega sveta. S tem je bil Bobinac imenovan za predsednika uprave družbe Gorenje za novo mandatno obdobje.
Bobinac je glede na podatke s spletne strani družbe v Gorenju leta 1986 postal pomočnik direktorja izvoza, leta 1990 direktor izvoza, leta 1991 direktor trženja, med letoma 1993 in 1998 je vodil Gorenjevo prodajno podjetje v Parizu, pri tem je leta 1997 postal član začasne uprave in leta 1998 član uprave Gorenja, odgovoren za prodajo in marketing. Leta 2003 je postal predsednik uprave Gorenja.