Farmacevtska družba v Velenju načrtuje do 1.000 novih delovnih mest

Župan Mestne občine Velenje Peter Dermol je z direktorjem farmacevtske družbe VonPharma Tadejem Von Horvathom včeraj podpisal pogodbo za prodajo zemljišča v izmeri 14.580 m² v Poslovni coni Stara vas za izgradnjo dveh hal (proizvodno-upravne hale in logističnega farmacevtskega centra za vzhodno Slovenijo). Ocenjena vrednost investicije, ki naj bi zagotovila od 650 do 1.000 novih delovnih mest z visoko dodano vrednostjo, znaša od 30 do 50 milijonov evrov. Načrtujejo, da bodo z gradnjo začeli takoj, ko pridobijo gradbeno dovoljenje, predvidoma v začetku prihodnjega leta.

»Poslovna cona Stara vas ponuja veliko priložnosti za nadaljnji razvoj našega mesta in za odpiranje novih delovnih mest,« je uvodoma povedal župan Peter Dermol. »Vesel sem, da smo s podjetjem VonPharma našli skupne interese. S farmacevtskim podjetjem bo Velenje pridobilo novo, širšo paleto delovnih mest, ki bodo zagotavljala več možnosti in priložnosti tudi za mlajše generacije,« je še dodal župan in poudaril, da bomo morali – tako lokalna skupnost kot država – podjetja ob tako velikih investicijah podpreti in jim stati ob strani.

Direktor družbe Von Pharma Tadej Von Horvath je povedal, da gre za majhen korak za slovensko gospodarstvo, a velik za Šaleško regijo in za podjetje VonPharma. V prvi fazi (do konca leta 2023) načrtujejo izgradnjo proizvodnega kompleksa z upravno stavbo, v drugi fazi (do konca leta 2024) pa izgradnjo največjega logističnega centra za farmacijo v vzhodni Sloveniji. »Imamo zelo pozitivne izkušnje z občinsko upravo in vesel sem, da lahko danes podpišemo pogodbo za nakup zemljišča. V Velenje prihaja panoga, ki ustvarja visoko dodano vrednost. V prvi fazi, ko bomo v Velenje preselili sedež podjetja, načrtujemo od 150 do 300 delovnih mest, v drugi fazi pa od 500 do 700 zaposlitev. Skupaj bi torej zaposlili okoli 1.000 ljudi v panogi z veliko dodano vrednostjo, in sicer v podjetju, ki ima mlado nadobudno ekipo, ki se je že izkazala na mednarodnem trgu. Moje 10-letne vodstvene izkušnje v največjem slovenskem farmacevtskem podjetju Krka so razlog, da danes v podjetju več delamo na preventivi (raziskave in razvoj naravnih in učinkovitih dopolnil).« Načrtujejo novo proizvodno linijo s stroji najvišje tehnološke kakovosti; stroje v vrednosti 15 milijonov evrov so že naročili.

Prvi korak je pridobitev gradbenega dovoljenja za proizvodno-upravni del, ki ga pričakujejo do konca tega leta. Ocenjena vrednost investicije znaša od 15 do 20 milijonov evrov. Druga faza zajema izgradnjo logističnega farmacevtskega centra, vrednost investicije je ocenjena od 15 do 30 milijonov evrov.

V Poslovni coni Stara vas bo v sklopu izgradnje tretje razvojne osi, ko bo vkopan daljnovod, na voljo za gradnjo še dodatnih cca 80.000 m² zemljišč (zahodni del cone).