Esotech bo gradil

Mozirje – Projekt posodobitve in razširitve čistilne naprave v Lokah pri Mozirju čaka na izvedbo.Po zagotovilih investitoric – občin Mozirje, Nazarje in Rečica ob Savinji – je vse nared za začetek predvidenih del. Izvajalo jih bo velenjsko podjetje Esotech.Predvidoma naj bi dela končal avgusta letos. Vrednost naložbe je blizu 920 tisoč evrov, investitorice pa si bodo strošek razdelile po dogovorjenem ključu, in sicer občina Mozirje bo prispevala 42 odstotkov vrednosti naložbe, nazarska 33 in Rečica ob Savinji 22 odstotkov ali 221 tisoč evrov. Na čistilno napravo je sedaj priključenih približno 4000 gospodinjstev iz omenjenih lokalnih skupnosti.