EnRe ponovno v Velenju

V torek, 14. junija, bo v Velenju potekala 5. tradicionalna znanstvena konferenca EnRe, na kateri bodo mednarodno priznani strokovnjaki z različnih področij razpravljali na temo energetike, trajnostnih virov in varovanja okolja ter predstavili svoj pogled na temo »Kaj lahko slovenska znanost naredi za prestrukturiranje SAŠA regije?«.

Šaleška dolina je pred velikimi izzivi in spremembami, ki bodo posledica izstopa iz premoga in zasledovanja podnebne nevtralnosti. Težnja po izboljšanju energetskih naprav, vpliv okoljskih dejavnikov in razvoj novih tehnologij za izkoriščanje trajnostnih virov prispevajo k temu, da smo v zadnjem desetletju priča intenzivnemu razvoju energetike. Naša etična odgovornost je, da si nenehno prizadevamo za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Namen konference EnRe je spodbuditi komunikacijo med strokovnjaki in raziskovalci, omogočiti razpravo in izmenjavo različnih pogledov na prihodnost, ki so izjemnega pomena za učinkovito zasledovanje ciljev.

V okviru posameznih sekcij bodo predstavljeni rezultati temeljnih in aplikativnih raziskav številnih uspešnih raziskovalnih in razvojnih projektov na različnih področjih energetike in varstva okolja, ki bodo v prihodnosti prispevali k novim rešitvam in proizvodom prihajajočih generacij.

Konferenca se bo odvijala v prostorih Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru (Koroška cesta 62a, Velenje – MIC). Udeležba je brezplačna. Število mest je omejeno, zato je potrebna predhodna prijava na elektronski naslov enre@um.si. Organizatorji konference so Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru, Mestna občina Velenje, Fakulteta za varstvo okolja, CRTI SAŠA in zavod KSSENA.