Energijsko toplotni dodatek za socialno ranljive

Na torkovi seji Sveta MO Velenje so svetniki soglasno potrdili predlagani Pravilnik o začasni pravici do uveljavitve energijsko toplotnega dodatka. Župan Peter Dermol je pojasnil, da bo pravilnik nadomestil subvencijo iz naslova najemnin za toplotno oskrbo. »S tem bomo dosegli, da bodo najbolj ranljive skupine prebivalcev dobile več finančne pomoči kot do zdaj. Subvencija je namreč bila 3,5 evra na mesec, energijski toplotni dodatek pa je 30 evrov na mesec, kar je bistvena razlika.«

V skladu s pravilnikom so upravičenci do energijsko toplotnega dodatka občani, ki imajo stalno prebivališče v MO Velenje, so zavezanci za plačilo toplotne energije iz daljinskega ogrevanja za aktivno odjemno mesto pri KP Velenje na območju MO Velenje in ki so v tekočem letu upravičeni do enkratne izredne denarne pomoči MO Velenje. Energijsko toplotni dodatek lahko upravičenec prejme za mesece od 1. 2. do 30. 4. 2023. Višina je 30 evrov mesečno na posamezno odjemno mesto.

Svetniki so pravilnik podprli, a ob tem opozorili na diskriminatorni odnos do vseh prebivalcev MO Velenje. »Ranljive skupine občanov so tudi v krajevnih skupnostih, ki niso priključene na toplovod. Plin, električna energija, biomasa – vsi ti energenti so se podražili. Koliko je teh občanov?« je vprašal dr. Franc Žerdin, SD.

»Okoliške KS smo leta 1996 prešle na daljinsko ogrevanje, a ne iz premoga, temveč na plin. Ljudje so iz objektov odstranili vse naprave, ki bi omogočale drugačno ogrevanje. Glavni dobavitelj energenta, plina je KPV. Lani je prekinilo dobavo plina in krajani si zdaj po svoje pomagajo, mnogi nimajo možnosti, da bi naredili kaj drugega, kot da so prešli na ogrevanje na drva. Menim, da stvar rešujemo v napačno smer. Tistim, ki še imajo plin drugega dobavitelja, se je strošek dvignil za 300 %,« je navedla Petra Bevc, Gibanje Svoboda.

Svetniki so še opozorili, da je glede cene ogrevanja treba upoštevati tudi gospodarske družbe, javne zavode, ki jim ogrevanje prav tako predstavlja velik strošek, ki ga ne morejo všteti v ceno izdelkov in storitev, zato bo to področje gotovo v prihodnje še na dnevnem redu.

Rok za predložitev vlog je 30. 6., obrazec pa bo še ta teden objavljen na spletni strani www.velenje.si (Za občane/Javne objave in razpisi). Energijsko toplotni dodatek se dodeljuje za obdobje od 1. 2. do 30. 4. 2023.