Energetski poligon dosega načrtovane kazalnike

Velenje – Na Šolskem centru Velenje zagotavljajo, da je blizu 3 milijone evrov vredna naložba v ureditev energetskega poligona ter v opremljanje Medpodjetniškega izobraževalnega centra dosega načrtovane kazalnike. Že od odprtja poligona pred 4 leti uspešno izvajajo skupaj s Centrom šolskih in obšolskih dejavnosti enodnevne delavnice za učence osnovnih šok ter dijake. V lanskem šolskem letu so gostili 540 učencev iz 14 osnovnih šol ter 95 dijakov iz dveh srednjih šol, v tem šolskem letu jih načrtujejo blizu 370. Med tistimi, ki sicer redkeje izkoristijo možnosti didaktična opreme za pridobitev potrebnih znanj ali nadgradnjo že pridobljenega, so tudi študenti.Drugače pa je z udeleženci specialnih usposabljanj, na katere so precej stavili. Usposabljan inštalaterjev za pridobitev potrebnih certifikatov namreč nimajo.