Energetska sanacija Hiše mladih

Prejšnji teden so delavci na razpisu izbranega izvajalca Kograd Igem začeli dela, predvidena v projektu energetske sanacije Hiše mladih, ki deluje pod okriljem javnega zavoda Mladinski center Šmartno ob Paki. Gre za drugi del lani končanega projekta energetske sanacije in gradnje prizidka k tamkajšnjemu javnemu vrtcu Sonček.

Po navedbah občinske uprave so bili k izvedbi operacije dolžni pristopiti v skladu s pogodbo, sicer bi morali denar Eko skladu RS in EU vrniti. Vrednost operacije je blizu 340 tisoč evrov brez DDV, od države pričakujejo približno 150 tisoč evrov nepovratnih sredstev.

Po pogodbi naj bi bila predvidena dela končana do konca letošnjega oktobra. Sistematična energetska sanacija vključuje obnovo zunanjega oboda stavbe od temeljev do vrha strešne konstrukcije, posodobitev strojnih in elektro inštalacij, nov ogrevalni sistem, posodobljeno razsvetljavo ter nova lesena okna in osveženo fasado. Izvedba operacije bo pomembno vplivala na znižanje obratovalnih stroškov javnega zavoda, izboljšala delovne razmere zaposlenih in drugih uporabnikov centra ter bivalno izkušnjo obiskovalcev hostla, ki deluje pod okriljem Mladinskega centra, še pojasnjujejo na občinski upravi.