Energetika potrebuje poklice prihodnosti

Šaleška dolina je eden slovenskih energetskih stebrov, zato je bila odločitev, da Fakulteta za energetiko Univerze v Mariboru enoto odpre v Velenju, strateška, saj to prinaša prednosti tako študentom, profesorjem in raziskovalcem kot vsem, ki so vpeti v energetski gospodarski sektor. »Politično modro je bilo, da sta lokalna skupnost in gospodarstvo umestila fakulteto za energetiko v ta največji energetski bazen. Povezanost fakultete z gospodarstvom je razvidna že iz izvajanja različnih raziskovalnih projektov, nenazadnje iz izobraževanja obstoječega kadra in predvsem mladih, ki nato pogosto vstopajo na trg dela prav v stiku z gospodarskimi družbami v lokalnem okolju,« pravi dekan dr. Sebastijan Seme in dodaja, da se je fakulteta dodobra usidrala med izobraževanjem in gospodarstvom. »Izobrazili smo že več kot 400 diplomantov in magistrantov energetike, polovico tu, v Velenju. To z novimi kadri, ki tu kreirajo nadaljnji razvoj družbe v regiji, predstavlja dodano vrednost tako lokalnemu okolju kot gospodarstvu.«

O vlogi Fakultete za energetiko v lokalnem okolju in pri prestrukturiranju smo se pogovarjali z dekanom dr. Sebastjanom Semetom.

Več v Našem času, št. 6/2022, ki je izšel 10. februarja.