Energetika je naša!

Ljudska iniciativa Velenje (LIV) je pred TEŠ pripravila novinarsko konferenco, na kateri sta Sara Bajec in Asmir Bećarević predstavila zahteve. Uvodoma je Bećarević poudaril, da podpirajo izjave ministra mag. Bojana Kumra, saj tudi sami že nekaj časa ugotavljajo in opozarjajo, da MO Velenje z javnim dobrim oziroma z gospodarskimi javnimi službami ne ravna gospodarno.
»Danes smo se zbrali pred TEŠ, tudi zato, ker elektrarna in emisijski kuponi vplivajo na cene toplotne energije. Prejšnji teden je TEŠ objavila, da bo nekoliko znižala ceno toplotne energije, a mislimo, da to ni dovolj.« Tako so po novinarski konferenci vodstvu TEŠ uradno predali ponovno zahtevo za takojšnje znižanje cene toplotne energije na 20 evrov za megavatno uro. Menijo namreč, da je cena toplotne energije, proizvedene s kogeneracijo, absolutno previsoka.

Zahteve Ljudske iniciative Velenje

Sara Bajec, prepričana, da je energetika naša, je predstavila zahteve LIV. Zavzemajo se znižanje stopnje DDV za opravljanje storitve oziroma izdane račune za toplotno energijo in ogrevanje vode za gospodinjski in poslovni odjem oziroma poslovne subjekte, ki niso zavezanci za DDV, z 22 odstotkov na 9,5 odstotka. Zahtevaju tudi izločitev stroškov emisijskih kuponov za reguliranje izhodiščne cene distribucije toplote, ki jo zagotavljajo distributerji in regulirani proizvajalci toplote s kogeneracijo za gospodinjski in poslovni odjem oziroma poslovne subjekte, ki niso zavezanci za DDV, zagotovijo finančne spodbude za spodbujanje rabe distribucijskih sistemov za daljinsko ogrevanje in proizvodnjo toplotne energije s pomočjo kogeneracije, zagotovijo finančna sredstva za pravične odškodnine za degradacijo okolja in ljudi v Šaleški dolini in spremenijo pravilnike in akte o načinu odčitavanja in delitve porabljene toplote v stanovanjskih in drugih stavbah z več posameznimi enotami.
V primeru, da bi Vlada Republike Slovenije ugotovila, da bi z izpolnjevanjem zahtev posegli v proračun Republike Slovenije, so jim podali tudi konkretne rešitve. »Naše zahteve nikakor ne bodo posegale v proračun Republike Slovenije. Vlada lahko zagotovi ustrezna sredstva, predvsem z višanjem davka na dobiček s trgovanjem z električno energijo, pa tudi z uvedbo novega davka na trgovanje z emisijskimi kuponi, pri čemer predlagamo, naj bo davek v višini vsaj 50 odstotkov. Ugotavljamo namreč, da ljudje, ki trgujejo z emisijskimi kuponi, iz leta v leto povečujejo svoje premoženje in postajajo milijonarji. Med drugimi je gospod, ki trguje s kuponi, v lanskem letu postal četrti najbogatejši Slovenec, medtem ko prebivalci zmrzujejo po stanovanjih in varčujejo.

Predlagamo, da se uvede dodatna obremenitev na uvoz električne energije, proizvedene v državah izven Evropske unije. Spomnimo, da bo HSE letos iz Bosne in Hercegovine pridobil 500 megavatnih ur električne energije, ki ni obremenjena z emisijskimi kuponi. S tem HSE ruši popoln trg in trgovanje z električno energijo, hkrati pa tudi zaveze do Evropske unije oziroma do ukrepanja v zvezi s podnebnimi spremembami. Vladi zato predlagamo, naj uvede nov davek na uvoz vse električne energije iz tretjih držav, ki niso priznane z emisijskimi kuponi, oziroma to električno energijo nadomesti s kuponi. Če naše zahteve ne bodo upoštevane, bomo prisiljeni sprožiti postopek za referendum. Pričakujemo, da se bodo odzvali v štirinajstih dneh in da bomo skupaj določili neki rok.«

Sprejeti ukrepi niso dovolj

Po mnenju LIV ukrepi, ki so jih že sprejeli, glede na trenutne razmere v MO Velenje nikakor ne zadostujejo. LIV je MO Velenje, župana in svet na težave opozorila že lani, a niso storili nič.

»Ko smo jih opozorili prvič, so ukrepali in priskrbeli določena sredstva. Po podatkih, ki so nam trenutno dostopni, pa domnevamo, da so ta sredstva zagotovili ravno iz cene toplotne energije. Komunalno podjetje MO Velenje plačuje najemnino za celotno infrastrukturo, občina pa iz te najemnine črpa za subvencije in toplotne dodatke, kar preprosto pomeni, da subvencije skozi ceno fiksnega dela toplotne energije plačujemo uporabniki sistema daljinskega ogreva sami. To se nam zdi sprevrženo in nedopustno in pričakujemo, da bo župan skupaj z mestnim svetom sredstva poiskal v občinskem proračunu. Pričakujemo, glede na to da naših zahtev niso jemali resno, da se bodo odpovedali vsem sejninam, ki jih bodo prejeli do konca mandata. Obenem od velenjskega župana pričakujemo, da se bo odpovedal mnogim reprezentancam in sredstvom, ki jih namenja za promocijo svojega urada in samega sebe.«

LIV je v Ljubljani svoje zahteve predala tudi v Državni zbor, Vladi RS in okoljskemu ministrstvu.