e-VEM: »Potujejo naj podatki, ne ljudje«

Velenje – Na celodnevnem dogodku na velenjski izpostavi Ajpesa Dan za podjetne so jubilej zaznamovali s srečanjem predstavnikov, vodij in referentov točk VEM savinjsko-šaleške in koroške regije, dnevom odprtih vrat e-VEM z individualnim svetovanjem sedmih svetovalcev, stojnicami Ajpesa, Nove Ljubljanske banke, Finančne uprave, Gospodarske zbornice, območne Obrtno-podjetniške zbornice Velenje, Zavoda za zdravstveno zavarovanje in SAŠA Inkubatorja, pa še z okroglimi mizami na teme socialnega podjetništva, internacionalizacije in žensk v podjetništvu, na katerih so dobre prakse predstavili uspešni podjetniki savinjsko-šaleške regije.

Prednosti e-poslovanja

Podjetniški začetki so zaradi portala e-VEM že deset let nekoliko lažji, administrativni postopki pa skrajšani. Podjetnik, samostojni podjetnik ali gospodarska družba se lahko registrirajo, opravijo postopek priglasitve za delovno mesto ali izbris preko portala ali referenta e-VEM. Ustanovitev je lahko opravljena v naslednjem delovnem dnevu, za gospodarsko družbo pa postopek traja malo dlje. Nato pa, kadarkoli želi podjetnik spremeniti naziv ali sedež podjetja, dodati ali odvzeti kakšno dejavnost, lahko to opravi od doma, če ima kvalificirano digitalno potrdilo, sicer pa pri referentu. Spremembe so opravljene v istem delovnem dnevu. Točka e-VEM je na vseh območnih zbornicah ne le za registracijo podjetja, ampak tudi svetovanje.

Nadgradnja

Na Dnevu za podjetne je Matija Kodra iz Službe za boljšo zakonodajo, upravne procese in kakovost Ministrstva za javno upravo predstavil nove oblike e-poslovanja – potrebe podjetnikov in izzive. »V prihodnje želimo stvar preusmeriti z ne le registracije, ampak  predvsem na poslovanje.« Torej zagotoviti vse informacije o obveznosti podjetnikov do države na enem mestu transparentno, pregledno, predvidljivo in  uporabniku prijazno. S tem država prevzema odgovornost, da kar nalaga, tudi objavi. »Zagotovljeno bo enkratno poročanje istovrstnih podatkov preko enega spletnega mesta, enotne vstopne točke. Poslovni subjekt bo samo enkrat posredoval podatek, sam bo skrbnik podatka, pristojnim institucijam pa bo lahko dovolil ali zavrnil dostop do uporabe podatkov. Torej tri ključna načela: vse na enem mestu, samo enkrat in potujejo naj podatki, ne ljudje.«

Storitve zaupanja

Prihodnje leto bo država uvedla t. i. storitve zaupanja, s katerimi želi preseči težave na področju priznavanja e-identitet oz. možnosti avtentikacije in e-podpisovanja. »Zagotovili bomo enotno platformo na modernih napravah, tudi na mobilnikih, stvar pa bo od naprav neodvisna, ker bo centralizirana v državnem računalniškem oblaku, tam varno shranjena, uporabniki pa se bodo morali le identificirati z geslom,« pojasnjuje Kodra. Kljub digitalizaciji poslovanja bodo fizične VEM točke ostale, da bodo lahko podrobneje obveščale in dvignile kakovost storitev.