E-oskrba za samostojnejše življenje uporabnikov

Od 14. aprila bo na voljo brezplačna uporaba storitev E-oskrba za 5000 novih uporabnikov. Storitev starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, bolj varno in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo uporabniki potrebujejo. Slovenija je sredstva pridobila od Evropskega socialnega sklada in virov REACT-EU.

Storitev E-oskrba deluje tako, da ima uporabnik na svojem domu nameščen varovalni telefon z zvočnikom, mikrofonom in velikim SOS gumbom. S pritiskom nanj se na enostaven način takoj poveže z asistenčnim centrom, ki je na voljo 24 ur na dan, vse dni v tednu. Če uporabnik do varovalnega telefona ne more (na primer zaradi padca) oziroma ni v njegovi bližini, lahko klic sproži s pritiskom na SOS gumb na zapestnici. Uporabnik lahko sproži klic na pomoč tudi s posebnim obeskom s SOS gumbom, ki v primeru padca tudi samodejno sproži klic v asistenčni center, kjer strokovno osebje organizira ustrezno pomoč in če je potrebno, na dom uporabnika napoti reševalce.

Do brezplačne storitve E-oskrba so upravičeni vsi, ki izpolnjujejo eno od naslednjih zahtev:

  • so stari 65 let ali več,
  • jim je v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja priznana invalidnost,
  • v skladu s predpisi s področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja prejemajo dodatek za pomoč in postrežbo,
  • so stari 18 let ali več in so zaradi nevroloških oziroma nevromišičnih obolenj ogroženi za padec oziroma so zaradi kognitivnega upada pri demenci izpostavljeni različnim neželenim dogodkom v okolju,
  • zaradi pridruženih kroničnih nenalezljivih bolezni spadajo v ranljivo skupino prebivalstva v primeru zbolevanja za koronavirusno boleznijo.

Za informacije, usmeritve ali pomoč pri naročilu E-oskrbe so na voljo na Mestni občini Velenje (Nina Korelc, 8961 738) .

Prav tako dodatne informacije in naročilo storitve zagotavlja Zveza društev upokojencev Slovenije. Več informacij je na voljo tudi na: https://www.telekom.si/zasebni-uporabniki/ponudba/e-oskrba