DZ skrajšal kritje bolniške odsotnosti s strani delodajalca

Državni zbor je potrdil noveli zakonov o delovnih razmerjih in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki skrajšujeta obdobje nadomestila za bolniško odsotnost v breme delodajalca s sedanjih 30 na 20 delovnih dni za posamezno odsotnost z dela, vendar na največ 80 dni v letu.

Enako bo veljalo za samostojne podjetnike, ki sami nosijo breme stroškov zaradi bolniške odsotnosti. Spremembe, ki so jim zaradi večje obremenitve zdravstvene blagajne nasprotovali v večjem delu opozicije, se bodo začele uporabljati 1. marca.