Dvigalo za invalidnega otroka predali družini

Velenje – 23. februarja bo Mestna občina Velenje pri družini Berložnik v Silovi simbolično namenu predala novo dvigalo za invalidnega otroka, za katerega je sredstva zbrala z dobrodelno akcijo Krajevna organizacija Rdečega križa Šentilj. Zbranih je bilo 31.615 evrov, od tega je Odbor za pomoč občankam in občanom MOV daroval 10 tisoč evrov.

V dobrodelni akciji so sodelovali še: RKS OZ Rdeči križ Velenje, Aktiv Rdeči križ Premogovnika Velenje, Aktiv delovnih invalidov skupine Premogovnik Velenje, Sindikat delavcev prometa in zvez ter anonimno podjetje iz Ljubljane. Vsa gradbena dela je skupaj z armaturo prostovoljno izvedlo podjetje Nizke gradnje Rošer, Viljem Rošer, s. p., podjetje RGP, d. o. o., je doniralo beton.