»Dvig cene toplotne energije na pragu TEŠ ni upravičen«

Komunalno podjetje Velenje je lansko poslovno leto uspešno sklenilo. Januar je bil eden najbolj mrzlih v zadnjem obdobju. Eden večjih stroškov nam predstavljajo komunalni stroški, zato smo nanje toliko bolj občutljivi, kar se vidi tudi ob vsakoletnih obračunih, ko je tudi veliko različnih reakcij, vprašanj in pripomb. O tem in o kondiciji komunalnega omrežja, smo se pogovarjali z direktorjem dr. Urošem Rotnikom.

Zaenkrat še ni jasno, kakšna bo cena toplotne energije, ki vam jo dobavlja Termoelektrarna Šoštanj, v prihodnje. Kako daleč so ti dogovori?

»Trenutno je še vedno v veljavi začasna odredba sodišča, ki odreja, da mora TEŠ dobavljati toploto po nespremenjeni ceni. Sodni postopek je v fazi mediacije. Kljub temu pa se nadaljujejo pogajanja s TEŠ, saj se jim ves čas trudimo dokazati, da njihov predlog povišanja cen ni upravičen.«

Vodovodni in kanalizacijski sistem sta obnovljena, v kakšni »kondiciji« pa je toplovodni sistem?

»Sistem rednega in naložbenega vzdrževanja distribucijskega sistema je uspešen, saj beležimo v zadnjih letih trend upada reklamacij. Tako so bili v letu 2016 izvedeni preventivni pregledi in redni remonti toplotnih postaj ter jaškov na omrežju. V celoti so ustrezno urejene menjave merilnikov toplotne energije, vodomerov tople sanitarne vode in varnostnih ventilov. Dejstvo je, da se sistem stara in bo potrebno v naslednjih letih nameniti še več sredstev v načrtovane obnove.«

Radi se pohvalite, da se v tem okolju ogrevamo zelo poceni? Pa je to res?

»Iz podatkov, ki jih objavlja Agencija za energijo, je razvidno, da se v našem okolju ogrevamo najceneje v Republiki Sloveniji, kljub temu da imamo najbolj razvejano toplovodno omrežje.«

Nekateri so prepričani, da bi morali dobiček, ki sta ga ustvarili lani, vrniti uporabnikom? Kaj jim odgovarjate in kaj boste naredili z njim?

»Realiziran dobiček je predvsem posledica uspešnega dela službe za investicije in razvoj, in sicer doseženih prihodkov na področju storitev inženiringa in izdelave projektnih dokumentacij. Dobiček se bo v celoti uporabil za izvajanje dejavnosti podjetja.«

Celoten pogovor si preberite v Našem času, št. 11, ki je izšel danes.