Dve večji naložbi

V občini Gornji Grad so za letos predvideli dve večji naložbi. Poleg posodobitve ceste Zlato polje – Slapnik v vrednosti blizu 160 tisoč evrov še ureditev računalniške uičilnice na matični osnovni šoli v Gornjem Gradu. Vrednost tega projekta ocenjujejo na 100 do 150 tisoč evrov. Sicer pa tamkajšnje občinsko vodstvo pravi, da bodo kar zajetno vsoto proračunskega denarja morali nameniti še za vzdrževanje cest ter za odpravo posledic decembrske naravne nesreče v gozdovih.