Dve štiripasovnici?

Braslovče – Na včerajšnji novinarski konferenci v Braslovčah je Zveza civilnih iniciativ v Savinjski dolini, v kateri so združene civilne iniciative Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče, ponovila svoje argumente proti severnemu delu trase  3. razvojne osi med Velenjem in Arjo vasjo.Kot dodaten argument so navedli podatek iz v prejšnjem mesecu izdelanem predlogu Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa, ki od avtoceste do Velenja predvideva dve štiripasovni cesti. Po mnenju civilnih iniciativ to pomeni, da država želi na plečih vseh Slovencev zgraditi novo državno cesto F2-2, nato pa še rekonstruirati obstoječo cesto Velenje – Arja vas oziroma izsiliti odsek hitre ceste po trasi Velenje – Šentrupert za 308 milijonov evrov, v letih 2018 do 2022 pa rekonstruirati še sedanjo cesto Velenje – Arja vas. Vse kaže na javnosti skrite zasebne interese, saj v javnih soočenjih predstavniki države niso znali pojasniti razlogov za gradnjo dveh cest, so še med  drugim poudarili na novinarski konferenci.