Dve novi parkirni površini

V občini Šmartno ob Paki bodo v bližnji prihodnosti na novo uredili dve parkirni površini, in sicer med objektom centralnega vrtca in regionalno cesto ter ob hiši, kjer ima med drugim svoje prostore šmarško društvo upokojencev. Na občinski upravi za parkirišče pri vrtcu pripravljajo dokumentacijo za pridobitev potrebnih dovoljenj. Parkirišče bo služilo za zaposlene v vrtcu ter obiskovalcem prireditev tamkajšnjega javnega zavoda Mladinski center in šmarškega gasilskega doma. V prvi fazi ga bodo uredili brez asfaltne prevleke. Za drugo parkirišče pa je lokalna skupnost že odkupila del zemljišča, potrebnega za pripravo uvoza do novega parkirišča. Izdelani sta dve varianti, ena z 12 novimi parkirišči, druga s šestimi.