Dva napredovalna stroja prodali v Srbijo

Velenje – V Premogovniku Velenje so dobro sodelovanje s srbsko družbo JP PEU Resavica, znotraj katere deluje devet rudnikov, konec lanskega leta nadgradili s prodajo dveh napredovalnih strojev GPK. Oba stroja, ki so ju do nedavnega uporabljali v velenjskem premogovniku, so v tem času v remontnih delavnicah hčerinske družbe HTZ v celoti obnovili in revitalizirali ter ju pred kratkim uspešno zmontirali v tamkajšnjih rudnikih RMU Sokobanja in RMU Štavalj.