Dva izredna nadzora

Foto: www.sb-sg.si

Slovenj Gradec – Na podlagi suma o nezakoniti obdelavi osebnih podatkov sta bila lani opravljena v Splošni bolnišnici Slovenj Gradec dva izredna notranja nadzora. V enem so ugotovili, da so nezakonito obdelovale osebne podatke bolnice tri delavke bolnišnice. Prejele so opozorilo pred redno odpovedjo delovnega razmerja o zaposlitvi iz krivdnih razlogov. V drugem izrednem nadzoru pa so ugotovili, da so delavci osebne podatke pacientke uporabljali izključno za namene opravljanja dela in nalog na svojem oddelku oziroma enoti in tako niso kršile pravil bolnišnice.