Država je institucija, domovina je v srcu

»Namen Parka državnosti ni le razstava in učilnica in tudi ne le, da ljudje v njem posedijo, ampak je želja vseh, ki smo ga postavili tudi, da bi obiskovalce napeljal na razmislek o Sloveniji, o državi in domovini. To zame ni enako: država je lahko vsaka država, ki daje človeku delo in omogoča življenje, domovina pa je ena sama,« je ob pogovoru o nastajanju Parka državnosti poudaril kustos, muzejski svetovalec Vinko Mihelak, prof. zgodovine in sociologije iz Muzeja Velenje.

Prve pobude v letu 2000

Ideja za Park državnosti in Spominski center 1991 sta nastajala več let in oboje je rezultat tesnega sodelovanja domala vseh veteranskih in domoljubnih organizacij iz Šaleške in Zgornje Savinjske doline, Mestne občine Velenje, Muzeja Velenje, Vojaškega muzeja Slovenske vojske, Muzeja slovenske policije, drugih institucij in organizacij ter številnih posameznikov, ki so se aktivno vključili v zbiranje in pripravo gradiva ter tako pomembno prispevali k njuni končni podobi. »Vse je začelo dobivati jasnejšo podobo leta 2011, ob 20-letnici osamosvojitve Slovenije, čeprav smo presenečeni ugotovili, da hranimo zelo malo gradiva. Pa vendarle je bila postavljena priložnostna občasna razstava v muzejski depandansi na Graški Gori. Hkrati nas je to tudi spodbudilo, da smo začeli bolj sistematično zbirati gradivo, dokler je še, dokler so ljudje še tu, ker je potem veliko težje,« je povedal Mihelak. V zbiranje so se vključile vse velenjske veteranske in domoljubne organizacije, ne le iz obdobja 1991, ampak tudi širše.

Imamo kaj povedati in pokazati

Eno od vprašanj pri snovanju projekta je bilo tudi, kaj pa ima Šaleška dolina povedati in pokazati, saj v njej ni bil izstreljen niti en naboj v osamosvojitveni vojni. »Izkazalo se je, da se je tudi v tej dolini veliko dogajalo. Zbrali smo veliko gradiva, zato je takoj nastopilo vprašanje, kje ga bomo pokazali. Tako sta leta 2013 tedanji župan Bojan Kontič in svet MO Velenje podprla projekt Spominski center 1991, za lokacijo pa je občina ponudila nekdanji Dom SLO oziroma Dom borcev in mladine. Spominski center je bil odprt leta 2018.« Nedorečena in neizdelana je takrat ostala zelenica pod centrom, kjer že desetletja stoji tank, ki je dal temu območju pridih vojaškega. In zdaj vsebinsko spada v novi park.