Država je financirala sanacije osmih plazov

V Šoštanju so bili zelo uspešni pri pridobivanju državnih sredstev za saniranje poplavne ogroženosti. Država je letos financirala kar osem sanacij plazov s preko 850.000 evri. V Belih Vodah so končana dela na treh plazovih, s sanacijo drugih še nadaljujejo. Občina Šoštanj pa je v letošnjem letu zagotovila tudi odkup in porušitev stanovanjskega objekta Melanšek, ki je bil v Penku v tem času najbolj ogrožen.