Država bo pokrpala Kidričevo, Šaleško in Partizansko

Letošnja zima sicer ni bila bogata s snegom, zaradi nizkih temperatur v januarju pa se je na cestah naredilo veliko ledenih plošč. Te so »vztrajale« kar nekaj časa in naredila škodo na cestiščih. Kakšna je, v teh dneh ugotavlja posebna komisija, ki jo sestavljajo tako predstavniki MO Velenje kot koncesionarja za obnovo in vzdrževanje cest, podjetja PUP Velenje.

Tudi na državnih cestah je zima naredila dodatno škodo. Sredi aprila naj bi stekla obnova Kidričeve ceste. Na direkciji za ceste pravijo, da imajo finančno pokritje. Obnovili naj bi del ceste od odcepa za velenjski zdravstveni dom do križišča s Tomšičevo. Ta del je najbolj uničen. Obljubljajo  tudi obnovo dela Partizanske ceste proti Pesju in dela Šaleške ceste. Gre za obnove, s katerimi občina ne bo imela stroškov, saj jih bo financirala država.