Druženje v počastitev občinskega praznika

Šmartno ob Paki, 25. septembra – Pod šotorom na prireditvenem prostoru za Hišo mladih v Šmartnem ob Paki je tamkajšnji odbor invalidov, ki deluje pod okriljem Medobčinskega društva invalidov Šaleške doline Velenje, pripravil tradicionalno srečanje svojih članov. Z njim hkrati zaznamujejo tudi praznik lokalne skupnosti. Letošnje dokaj dobro obiskano druženje so jim krajšali in popestrili člani ansambla Spev, udeležence pa sta pozdravila šmarški župan Janko Kopušar in predsednik omenjenega medobčinskega društva Drago Kolar.
Stane Majhen, predsednik odbora invalidov Šmartno ob Paki in podpredsednik omenjenega medobčinskega društva, nam je ob tej priložnosti povedal, da je septembrsko srečanje članov največji družabni dogodek, ki ga organizira odbor. Z njim želijo predvsem doseči, da se člani vsaj za nekaj ur družijo, pozabijo na tegobe, se poveselijo in se pogovorijo. Priložnost za to imajo tudi na manjših dogodkih, kot so pohod po vinski turistični poti v kraju ter na športnem srečanju z invalidi Zgornje Savinjske doline. Letošnje je bilo že 28. po vrsti, izvedejo pa ga enkrat v Šmartnem ob Paki, drugič v enem od ostalih krajev v dolini.
Poslanstvo odbora, ki deluje od leta 1970, je skrb za invalide in njihovo vključenost v družbo, glavna naloga pa v teh časih skrb za socialno najšibkejše člane in članice. Takih je med 180 člani približno tretjina. »Pomagamo jim po svojih najboljših močeh: v okviru medobčinskega društva z organiziranjem letovanj ali okrevanjem v Izoli, Čateških toplicah, na Dobrni, v Rogaški Slatini. Bolne ali slabo mobilne obiščemo na domu, pomagamo jim s prehrambnimi paketi. Nekatere donira Medobčinsko društvo invalidov Šaleške doline Velenje, za nekatere kupimo najosnovnejša živila sami. Nas pa ob bližajoči se zimi zelo skrbi, kako jim bomo lahko pomagali premagovati energetsko krizo. V blagajno odbora se namreč nateče zelo zelo malo denarja. Glavnino prihodkov namenimo za nakupe prehrambnih izdelkov. O socialnem položaju naših članov zgovorno priča tudi podatek, da je bil dvig članarine z 8 na 10 evrov za nekatere velik finančni zalogaj. Članarino plača skoraj 120 članov, starejši od 80 let so plačila oproščeni,« je povedal Stane Majhen.
Članom in članicam so na voljo še nekatere druge oblike pomoči, kot so pomoč pri nakupu medicinskega pripomočka, pravni nasveti in podobno.