Društva v Šaleški dolini delajo dobro

Slika je simbolična

V Šmartnem ob Paki je 24. januarja potekaka skupščina Zveze kulturnih društev Šaleške doline, v katero je včlanjenih 49 društev vseh treh občin – Velenja, Šoštanja in Šmartnega ob Paki. Vodil jo je delovni predsednik Srečko Potočnik, udeležili so se je predstavniki društev in gostje iz vseh treh občin. Zbranim je pozdravne besede najprej namenil župan gostujoče občine Janko Kopušar. Ker je bil aktualni predsednik zveze Boštjan Oder odsoten, je poročilo o delu in ostala poročila podala svetovalka pri Območni izpostavi JSKD Tatjana Vidmar. Posebnosti ni bilo, zato je delo potekalo gladko in so bili sklepi soglasno potrjeni.

Pri razpravi o načrtu dela za letos je prišla pobuda, da se ob nedavno razglašenem Kajuhovem letu na državni ravni naredi skupen projekt v Šoštanju, kar je pozdravil tudi Marko Pritržnik, vodja Urada za družbene dejavnosti pri MO Velenje. Koordinatorka bo vodja velenjske izpostave JSKD Nina Mavec Krenker. Pritržnik je opozoril tudi na aktualne razpise za financiranje in poudaril moč povezovanja. Na skupščini so med člane sprejeli društvo Harmonija iz Šoštanja in Foto klub F8 iz Velenja.