Druga seja v novem mandatu

Svet Občine Šoštanj se je včeraj sestal na 2. redni seji v novem mandatu. Zaradi nezdružljivosti funkcij svetnika in župana je Borisu Goličniku s sprejemom funkcije župana prenehal mandat svetnika, zato so  svetniki  potrdili mandat Urški Jazbec, naslednji z Liste Borisa Goličnika, ki je tudi svečano zaprisegla.

Sprejeli so sklep o imenovanju Nadzornega odbora Občine Šoštanj in sklepe o imenovanju vseh komisij.Sprejeli so še Sklep o pripravi strategije razvoja Občine Šoštanj za obdobje 2023–2033+. Ob tem je župan Boris Goličnik svetnikom povedal: »Želim, da je strategija narejena tako, da nam bo služila kot strateški dokument. Zadali smo si, da bomo v prvem letu delovanja to strategijo izoblikovali. Vzeli smo si več časa, saj želimo pripraviti kvaliteten dokument.«