Druga podzemna zbiralnica v uporabi

Nova podzemna zbiralnica ob Šaleški cesti je sestavljena iz 10 podzemnih zabojnikov s skupnim volumnom 44 m³, od tega sta dva zabojnika namenjena mešanim komunalnim odpadkom, dva biološkim odpadkom, eden steklu, dva papirju in trije mešani embalaži (plastika in kovina). 

Zbiralnica je namenjena odpadkom iz več kot 200 gospodinjstev in več kot 40 pravnih oseb, je pripravljena za uporabo stanovalcem Kidričeve in Šaleške ceste. V sredo, 10. maja, popoldan bodo v sejni dvorani Mestne občine Velenje izvedli predstavitev novega načina zbiranja in prepuščanja odpadkov. Ob 16. uri bo predstavitev za stanovalce Šaleške 19, 19a, 20a, 20b, 20c, ob 17. uri pa za stanovalce Šaleške 18a, 18b, 18c, 18d in Kidričeve 1, 3, 5 in 7. V naslednjem tednu bo koncesionar obstoječe zabojnike odstranil, občani pa bodo začeli z uporabo nove zbiralnice. Strošek odvoza in predelave odpadkov ostaja za končne uporabnike nespremenjen.