Dostopnejša klančina na mostu

Nova klančina na mostu Kardeljev trg – Stantetova omogoča več prostora, saj je dostop osebam na invalidskih vozičkih prilagojen bolje, olajšana pa je tudi hoja starejšim osebam, ki jim stopnice predstavljajo oviro. Novo pridobitev bodo namenu predali v torek, 15. novembra, ob 15.30.

V prihodnjih letih na MO Velenje načrtujejo temeljito prenovo Stantetove ulice. Novelirali bodo obstoječi projekt urbane prenove, ki bo osnova za pripravo projekte dokumentacije za celovito sanacijo tega območja. Predvidena je sanacija ploščadi s pripadajočo komunalno infrastrukturo. Ocenjena vrednost investicije znaša 5 milijonov evrov, začetek del pa je predviden leta 2024.