Dostop do storitev Zdravstvenega doma po epidemiji

Kljub temu, da je koronavirus še prisoten, se delo zdravstvenega doma Velenje počasi normalizira. A nekateri ukrepi še ostajajo. Mestna občina Velenje je skupaj z zdravstvenim domom Velenje pripravila letak, v katerem so zapisane osnovne smernice o delovanju velenjskega zdravstvenega doma. V letaku so informacije o tem, kako priti do zdravnika, kako do laboratorija, kako delujejo posamezne ambulante ter kako je s testiranji in različnimi cepljenji. Najdete ga na povezavi: https://www.velenje.si/files/default/Kako%20do%20zdravnika%202022.pdf

Z aprilom sta v Zdravstvenem domu Velenje zaposlena dva nova zdravnika s področja družinske medicine: Matjaž Planko, ki bo deloval v Velenju in Anelija Gaceva, ki bo delovala v Šoštanju. V Šmartnem ob Paki pa je začela z rednim delom pediatrinja Barbara Rebernik.