Doslej 86 prejemnikov brezplačnih kosil

Šoštanj – Na največji osnovni šoli v Šaleški dolini po številu učencev – šoli Karla Destovnika Kajuha Šoštanj – je doslej prejemalo brezplačno kosilo 86  učencev, 136 pa je bilo takih, ki so bili upravičeni do 70 oziroma 40 odstotne subvencije za kosilo. Od 1. februarja dalje, ko bo v veljavi novela zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki širi krog upravičencev do brezplačnega kosila, bodo do tega upravičeni vsi omenjeni, torej 222 učencev. Ali bo med njimi še kakšen učenec več, ki doslej morda te pravice ni koristil, pa na šoli za zdaj še ne vedo.