Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico

Agencija za varnost prometa opozarja »Klik varnostnega pasu vam lahko reši življenje. Vozimo pametno!«

(Ljubljana, 10. marec 2017) S ponedeljkom se pričenja nacionalna preventivna akcija VARNOSTNI PAS, ki bo potekala do 13. do 26. marca 2017. Nosilec akcije je Javna agencija RS za varnost prometa pri izvajanju aktivnosti pa se pridružujejo tudi Policija, Ministrstvo za izobraževanje, nevladne organizacije, šole vožnje, osnovne in srednje šole ter občinski sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Namen akcije je povečati delež uporabe varnostnih pasov na vseh vožnjah in v vseh vozilih ter tako zmanjšati težo posledic prometnih nesreč saj je varnostni pas ključen člen, ki nam pri morebitnem trku lahko reši življenje.

Cilj nacionalne akcije, ki poteka pod sloganom »Vam je že KLIKnilo?«, je povečati delež pripetih voznikov in potnikov med vožnjo, tako odraslih kot tudi otrok, podučiti kako se pravilno namesti varnostni pas, dvigniti kulturo zavedanja pomembnosti uporabe varnostnega pasu ter tako posledično zmanjšati najhujše posledice prometnih nesreč. Večina ljudi sicer pozitivno ocenjuje uporabo varnostnih pasov, vendar pogosto, predvsem na vsakodnevnih in krajših vožnjah, podcenjuje tveganje in možne posledice trka. A le en KLIK, ki ga slišimo, ko se pripnemo z varnostnim pasom, nam lahko reši življenje, zato je uporaba pasu življenjskega pomena. Varnostni pas je najbolj učinkovit pri direktnih trkih od spredaj in pri prevrnitvah.

Dosledna uporaba varnostnega pasu zmanjša tveganje za smrtno žrtev kar za polovico, skoraj toliko zmanjša tudi tveganje za hude poškodbe, ter za skoraj četrtino zmanjša tveganje za nastanek lažjih poškodb, tako pri voznikih kot pri sopotnikih na sprednjih sedežih. Čeprav so na zadnjih sedežih varnostni pasovi nekoliko manj učinkoviti, saj zmanjšajo tveganje za hude poškodbe in smrtne žrtve le za četrtino, pa vseeno predstavljajo precejšnjo razliko, zaradi katere je pripenjanje na zadnjih sedežih prav tako smiselno. Varnostni pas je najbolj učinkovit pri direktnih trkih od spredaj in pri prevrnitvah.

Ženske so v povprečju pogosteje pripete kot moški

V lanskem letu je v Sloveniji umrlo 45 voznikov in 16 potnikov osebnih vozil, 21 od teh ni uporabljalo varnostnega pasu v času nesreče (34 %). Opazovanja, ki jih je izvedla AVP, kažejo, da med vožnjo uporablja varnostni pas 90 % voznikov, 92 % potnikov spredaj, ter le 67 % na zadnjih sedežih. Otroci so v povprečju pripeti v 93 %. Ženske so v povprečju pogosteje pripete kot moški. Najbolj pogosto smo pripeti na avtocestah, sledijo regionalne ceste, najnižji delež pripetosti pa je na ulicah znotraj naselij.

Otroci morajo biti zavarovani v posebnih otroških sedežih in vedno pripeti

Statistični podatki o prometnih nesrečah z udeležbo otrok kažejo, da so otroci najpogosteje huje poškodovani (več kot 60 %) kot potniki v vozilih, pogosto, ker niso ustrezno pripeti in nameščeni v otroških varnostnih sedežih. Otroci manjši od 150 cm morajo biti nameščeni v otroških varnostnih sedežih, ki so primerni njihovi velikosti in teži. Pripetost otrok se je v zadnjem desetletju zelo povečala, kar je posledica preventivnih aktivnosti in usklajenih akcij. Še vedno pa otroci prepogosto niso pripeti ali pravilno pripeti v ustreznih sedežih na ulicah, znotraj naselji. Otroci morajo biti pripeti prav na vseh vožnjah, tudi najkrajših od doma do šole ali vrtca. S poznanim sloganom »Red je vedno pas pripet«, s katerim Pasavček nagovarja in uči otroke po slovenskih vrtcih in osnovnih šolah, sporočamo prav to: da je edino pravilno in sprejemljivo, da smo med vožnjo vedno vsi pripeti.

V letošnjem letu v projektu Pasavček sodeluje 776 skupin in oddelkov, kar pomeni skupno več kot 15.300 otrok, ki se aktivno preko projektnega dela učijo o varni vožnji in pravilni pripetosti. Pasavček otroke in njihove starše na zabaven in poučen uči kaj je red: Red je vedno pas pripet!